one.com

Indmeldelse

Ved indmelding i Skibby Boligforening betales et indmeldingsgebyr på 250 kr.

og man opnoteres samtidig på aktiv venteliste .

Indbetalingen gælder for et år, og herefter skal der betales et ajourføringsgebyr på 200 kr. hvis man fortsat ønsker at stå som aktiv boligsøgende. Alternativt kan man stå på såkaldt "passiv venteliste "  for at bevare sin anciennitet. Årligt ajourføringsgebyr er 100 kr. pr. år. Bliver ajourføringsgebyret ikke betalt rettidigt, bliver man automatisk slettet igen.

Ønskes status ændret fra passiv til aktiv boligsøgende følges samme procedure

som ved indmeldelse.

Generel ventetid aktuelt på bolig er 10 til 12 år.

Skema til ansøgning og indmeldelse

Udfyld og indsend nedenstående skema. Når vi har modtaget og behandlet indmeldelsen, vil vi sende dig et indbetalingskort som du skal betale. Medlemskabet/opnoteringen er først gældende, når vi har modtaget din indbetaling.

Oplysningerne bruges til administration af ventelister og ved tildeling af bolig.

Ved manglende betaling af gebyrer slettes oplysningerne.

 
Indmeldelsen kunne ikke afsendes
Alle felter med stjerne SKAL udfyldes!

* * * * (kun de 6 første cifre)


(Kontakter selv foreningen når notering på venteliste ønskes)

(Se beskrivelse af lejligheder under Afdelinger)