Foreningens organisation

Boligforeningen er organiseret som Almennyttig Boligforening.

Generalforsamlingen er øverste myndighed og vælger formand og bestyrelse på

i alt 7 medlemmer.

Formand og bestyrelse vælges for 2 år ad gangen.

Afdeling 1 og 2 har ikke egne afdelingsbestyrelser, men daglig drift varetages af

foreningens bestyrelse.

Afdeling 3 har valgt en afdelingsbestyrelse med en formand og to bestyrelsesmedlemmer, som står for daglig drift af afdelingen.

 

Bestyrelse 2020.pdf

Bestyrelse 2021.doc