Om Skibby boligforening

Skibby Boligforening er en selvstændig forening og som sådan  selvstyrende.

Administration og drift udføres af foreningens bestyrelse med regnskabsmæssig

assistance fra foreningens revisor.

 

Persondataloven.pdf

Persondata venteliste.pdf